1 Col Portfolio - Start Bootstrap Template

ราษฎร์ยินดีชวนปั่น ปั่นเพื่อน้อง

โดย ผู้ดูแลระบบ | โพสเมื่อวันที่ : 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 00:00


ขอขอบคุณทุกการตอบรับเป็นอย่างดีจากชมรม และกลุ่มนักปั่นจักรยานทุกๆท่านนะครับ ที่ทำให้กิจกรรมครั้งนี้ผ่านไปได้อย่างสวยงาม ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปครับ และต้องขอขอบคุณทุนการศึกษาที่ส่งมอบให้กับน้องๆโรงเรียนธรรมสากล น้องๆผู้พิการทางสายตาเป็นจำนวนเงิน 83,000 บาท ตลอดจนผู้สนับสนุนขอรางวัลรถจักรยานมูลค่า 5,000 บาทจากร้าน Tyro bike ขอขอบพระคุณ