โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี หาดใหญ่ : Rajyindee Hospital  1 Col Portfolio - Start Bootstrap Template

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

คนจำนวนไม่น้อย มักมองข้ามการตรวจสุขภาพและไปพบแพทย์ก็ต่อเมื่อเจ็บป่วย ซึ่งบางครั้งอาจสายเกินไป การตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้งจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยให้รับรู้ถึงสภาพที่แท้จริงของร่างกาย

รายการ P1
อายุต่ำกว่า 30 ปี
P2
อายุ 30 - 40 ปี
P3
อายุ 40 - 50 ปี
P4
ผู้หญิง 50 ปี+
P5
ผู้ชาย 50 ปี+
สัมภาษณ์ประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์(Physical Examination)
ตรวจวัดความดันโลหิตและการเต้นของชีพจร(Blood Pressure/Heart Rate)
ตรวจดัชนีมวลร่างกายเพื่อทราบถึงสภาวะน้ำหนักตัวที่สูง-ต่ำผิดปกติ(body Mass Index)
ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์(Eye Examination By Ophthalmologist)
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพปอดและหัวใจ(Chest X-Ray)
ตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ดูความเข้มข้นนับจำนวนและแยกชนิดเม็ดเลือด(CBC)
ตรวจปัสสาวะเพื่อดูสภาพไต และทางเดินปัสสาวะส่วนอื่นๆ(UA)
ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด(FBS)
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต(Creatinine)
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต(BUN)
ตรวจระดับไขมันในเลือด(Cholesterol)
ตรวจระดับไขมันในเลือด(Triglyceride)
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ(SGOT)
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ(SGPT)
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ(Alkaline Phosphatase)
ตรวจระดับปริมาณไขมันความหนาแน่นสูง(HDL)
ตรวจระดับปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำ(LDL)
ตรวจกรดยูริคในเลือดเพื่อดูความเสี่ยงโรคเก๊าท์(Uric Acid)
ตรวจอัลตร้าซาวน์ดูอวัยวะภายในช่องท้องทั้งหมด(Ultrasound Whaole Abdomem)
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ(EKG)
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ(AFP)
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก(PSA)สำหรับสภาพบุรุษ
ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์(TSH)
ตรวจมะเร็งปากมดลูกโดยสูตินรีแพทย์(Thin Prep)สำหรับสุภาพสตรี
ตรวจวัดการตีบตันของหลอดเลือด(ABI)
ตรวจสุขภาพโครงสร้างเท้า
สมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพ(Medical Report)
คูปองอาหาร
ราคา ขาย 990 2,400 3,900 7,900 6,000

โปรแกรมอื่นๆ

Pre-marriage (ชาย)

Pre-marriage (ชาย)

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานของท่านสุภาพบุรุษ

ราคา 1,900 บาท

รายละเอียด

Pre-marriage (หญิง)

Pre-marriage (หญิง)

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานของท่านสุภาพสตรี

ราคา 2,400 บาท

รายละเอียด