โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี หาดใหญ่ : Rajyindee Hospital  1 Col Portfolio - Start Bootstrap Template

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

คนจำนวนไม่น้อย มักมองข้ามการตรวจสุขภาพและไปพบแพทย์ก็ต่อเมื่อเจ็บป่วย ซึ่งบางครั้งอาจสายเกินไป การตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้งจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยให้รับรู้ถึงสภาพที่แท้จริงของร่างกาย

รายการ P1
อายุต่ำกว่า 30 ปี
P2
อายุ 30 - 40 ปี
P3
อายุ 40 - 50 ปี
P4
ผู้หญิง 50 ปี+
P5
ผู้ชาย 50 ปี+
สัมภาษณ์ประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์(Physical Examination)
ตรวจวัดความดันโลหิตและการเต้นของชีพจร(Blood Pressure/Heart Rate)
ตรวจดัชนีมวลร่างกายเพื่อทราบถึงสภาวะน้ำหนักตัวที่สูง-ต่ำผิดปกติ(body Mass Index)
ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์(Eye Examination By Ophthalmologist)
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพปอดและหัวใจ(Chest X-Ray)
ตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ดูความเข้มข้นนับจำนวนและแยกชนิดเม็ดเลือด(CBC)
ตรวจปัสสาวะเพื่อดูสภาพไต และทางเดินปัสสาวะส่วนอื่นๆ(UA)
ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด(FBS)
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต(Creatinine)
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต(BUN)
ตรวจระดับไขมันในเลือด(Cholesterol)
ตรวจระดับไขมันในเลือด(Triglyceride)
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ(SGOT)
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ(SGPT)
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ(Alkaline Phosphatase)
ตรวจระดับปริมาณไขมันความหนาแน่นสูง(HDL)
ตรวจระดับปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำ(LDL)
ตรวจกรดยูริคในเลือดเพื่อดูความเสี่ยงโรคเก๊าท์(Uric Acid)
ตรวจอัลตร้าซาวน์ดูอวัยวะภายในช่องท้องทั้งหมด(Ultrasound Whaole Abdomem)
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ(EKG)
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ(AFP)
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก(PSA)สำหรับสภาพบุรุษ
ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์(TSH)
ตรวจมะเร็งปากมดลูกโดยสูตินรีแพทย์(Thin Prep)สำหรับสุภาพสตรี
ตรวจวัดการตีบตันของหลอดเลือด(ABI)
ตรวจสุขภาพโครงสร้างเท้า
สมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพ(Medical Report)
คูปองอาหาร
ราคา ขาย 990 2,400 3,900 7,900 6,000

คลิกเลือกโปรแกรมที่ท่านต้องการ

โปรแกรม P1

โปรแกรม P1

เหมาะสำหรับอายุต่ำกว่า 30 ปี

ราคา 990 บาท

รายละเอียด

โปรแกรม P2

โปรแกรม P2

เหมาะสำหรับช่วงอายุ 30 - 40 ปี

ราคา 2,400 บาท

รายละเอียด

โปรแกรม P3

โปรแกรม P3

เหมาะสำหรับช่วงอายุ 40-50 ปี

ราคา 3,900 บาท

รายละเอียด

โปรแกรม P4

โปรแกรม P4

เหมาะสำหรับสุภาพสตรีอายุ 50 ปี ขึ้นไป

ราคา 7,900 บาท

รายละเอียด

โปรแกรม P5

โปรแกรม P5

เหมาะสำหรับสุภาพบุรุษอายุ 50 ปีขึ้นไป

ราคา 6,000 บาท

รายละเอียด

Pre-marriage (ชาย)

Pre-marriage (ชาย)

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานของท่านสุภาพบุรุษ

ราคา 1,900 บาท

รายละเอียด

Pre-marriage (หญิง)

Pre-marriage (หญิง)

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานของท่านสุภาพสตรี

ราคา 2,400 บาท

รายละเอียด