1 Col Portfolio - Start Bootstrap Template

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

คนจำนวนไม่น้อย มักมองข้ามการตรวจสุขภาพและไปพบแพทย์ก็ต่อเมื่อเจ็บป่วย ซึ่งบางครั้งอาจสายเกินไป การตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้งจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยให้รับรู้ถึงสภาพที่แท้จริงของร่างกาย

รายการ P1
อายุต่ำกว่า 30 ปี
P2
อายุ 30 - 40 ปี
P3
อายุ 40 - 50 ปี
P4.1
ผู้หญิง 50 ปี+
Pap Smocr
P4.2
ผู้หญิง 50 ปี+
Thin Prap
P5
ผู้ชาย 60 ปี+
สัมภาษณ์ประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์
ตรวจวัดความดันโลหิตและการเต้นของชีพจร
ตรวจดัชนีมวลร่างกายเพื่อทราบถึงสภาวะน้ำหนักตัวที่สูง-ต่ำผิดปกติ
ตรวจต้อหินและตรวจตาโดยจักษุแพทย์
ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน โดยทันตแพทย์
เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูสภาพปอดและหัวใจ
ตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ดูความเข้มข้นนับจำนวนและแยกชนิดเม็ดเลือด
ตรวจปัสสาวะเพื่อดูสภาพไต และทางเดินปัสสาวะส่วนอื่นๆ
ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ
ตรวจระดับไขมันในเลือด
ตรวจระดับไขมันในเลือด
ตรวจระดับปริมาณไขมันความหนาแน่นสูง
ตรวจระดับปริมาณไขมันความหนาแน่นต่ำ
ตรวจกรดยูริคในเลือดเพื่อดูความเสี่ยงโรคเก๊าท์
ตรวจอัลตร้าซาวน์ดูอวัยวะภายในช่องท้องทั้งหมด
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (สำหรับสภาพบุรุษ)
ตรวจมะเร็งปากมดลูกโดยสูตินรีแพทย์ (สำหรับสุภาพสตรี)
ตรวจมะเร็งปากมดลูกโดยสูตินรีแพทย์ (สำหรับสุภาพสตรี)
ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์
สมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพ
คูปองอาหาร
ราคาปกติ 2,146 4,156 6,136 7,701 8,636 7,986
ราคา Package 990 2,400 3,900 5,600 6,100 5,400