อายุรกรรม


แผนกอายุรกรรม


     เป็นแผนกที่ให้บริการทางด้านการตรวจรักษาโรคด้วยการใช้ยา โดยทีมอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและคอยดูแลให้บริการท่านทุกวัน เพื่อสนองความต้องการของผู้รับบริการนอกจากนี้ยังมีบริการให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับ โรค และอาการต่าง ๆ รวมถึงการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ

     แผนกอายุรกรรมให้บริการตรวจรักษา ในสาขาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ ดังนี้ อายุรกรรมโลหิตวิทยา อายุรกรรมโรคติดเชื้อ อายุรกรรมเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ อายุรกรรมจิตเวชศาสตร์ อายุรกรรมโรคระบบการหายใจ อายุรกรรมเวชปฏิบัติทั่วไป อายุรกรรมต่อมไร้ท่อ อายุรกรรมโรคข้อ
อายุรกรรมโรคทางเดินอาหาร อายุรกรรมโรคมะเร็ง อายุรกรรมโรคผิวหนัง เป็นต้น

บริการรักษาทางด้านอายุรกรรมของเรารักษาเกี่ยวกับโรคต่าง ๆ อาทิ

· ปวดศีรษะ · ไข้เลือดออก
· ปวดศีรษะไมเกรน · มือเท้าบวม
· วิงเวียนศีรษะ · ใจสั่น มือสั่น
· เครียด · ผื่นจากการแพ้ยา, อาหาร
· นอนไม่หลับ · One-sided male nudity can also arise when a male disrobes as part of a male striptease. A pearl necklace is a slang term referring to a sexual act in which a man ejaculates semen on or near the neck, chest, or breast of another person. While most tentacle erotica is animated, there are also a few live-action movies. The higher pay scale and profile within a production often leads to group scenes where a straight actor only tops. Spanking or whipping pornography involves spanking or whipping, generally of the buttocks, with the hand or with other objects such as belts, switches, paddles, brushes, or whips. Real enema shots or videos of true medical situations may violate privacy laws in some countries. Unlike Yaoi, Bara is normally made by actual homosexual men, for homosexual men, and tends to focus on the more realistic obstacles and challenges that come with being homosexual in Japan. Clothed female, naked male is a genre of erotica featuring one or more nude men and one or more clothed women. The interaction between tops and bottomswhere physical or mental control of the bottom is surrendered to the topis sometimes known as power exchange, whether in the context of an encounter or a relationship. Japanese rope bondage is distinguished by its use of specific katas and aesthetic rules. As in B/D, the declaration of the Top/Bottom may be required, though sadomasochists may also play without any Power milf movie Exchange at all, with both partners equally in control of the play. Along with the penis, the scrotum is sensitive and considered to be an erogenous zone. There were also a very limited number of specialist fetish magazines which featured images of bondage, such as the famous Bizarre magazine published from 1946 to 1959 by the pioneering fetish photographer John Willie, and ENEG Exotique magazine, published 1956-1959. The related term twinkle-toes, which implies that a man is effeminate, tends to be used in a derogatory manner. Emetophilia pornography involving vomiting and gagging. ปัสสาวะแสบขัด, ปัสสาวะมีเลือดปน
· ไข้หวัด · แมลง / สัตว์ กัดต่อย
· ไข้หวัดใหญ่ · ฉีดวัคซีนต่างๆ, ขอฉีดยา
· โรคทางเดินอาหาร · ปวดท้อง (เหนือสะดือ)
· โรคตับ · อาหารไม่ย่อย
· โรคทางเดินน้ำดี · ท้องเสีย ท้องผูก
· โรคตับอ่อน · ทางเดินอาหารส่วนต้น
  (หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร)
· โรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร · ทางเดินอาหารส่วนปลาย (ลำไส้ใหญ่)
· โรคเบาหวาน · หูรูดของปลายท่อน้ำดี
· โรคเลือดต่างๆ · ตรวจท่อน้ำดีและท่อตับอ่อน
· โรคไขข้อรูมาติก · เจ็บคอ ไอ จาม
· วัณโรค

 

 

pic3-5-1                pic3-5-2

 

เปิดบริการ 
วันจันทร์ – ศุกร์  เวลา 09.00 – 20.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 12.00 น.
ติดต่อได้ที่หมายเลข 074-200-200  ต่อ 251 , 253