งาน | โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี

โรงพยาบาลราษฏร์ยินดี : ร่วมงานกับเรา

 • "คับที่อยู่ได้ คับใจอยู่ยาก"

  ผมเข้าใจคำนี้ดี เพราะผมเคยเป็นลูกน้องคนอื่นมาก่อน โดนเจ้านายเอาเปรียบหลายๆเรื่อง ตั้งใจว่าถ้าได้อยู่จุดสูงสุดขององค์กร จะไม่เป็นเจ้านาย แต่จะเป็นพี่ชายที่มีแต่ ความอบอุ่น เป็นมิตร และจริงใจ

  ด้วยความจริงใจ

  พี่หนุ่ม

รายชื่องาน
งาน อัตรา วันที่ประกาศรับ
พยาบาลวิชาชีพ (Full-Time) / หน่วย ER222 กุมภาพันธ์ 2562
พยาบาลวิชาชีพ (Full-Time) / หน่วย LR222 กุมภาพันธ์ 2562
พยาบาลวิชาชีพ (Full-Time) / หน่วย OPD222 กุมภาพันธ์ 2562
พยาบาลวิชาชีพ (Full-Time) / หน่วย หอผู้ป่วยใน1022 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี122 กุมภาพันธ์ 2562
หัวหน้าบัญชี122 กุมภาพันธ์ 2562
เจ้าหน้าที่บัญชี122 กุมภาพันธ์ 2562
เลขานุการ122 กุมภาพันธ์ 2562
เภสัชกร122 กุมภาพันธ์ 2562
พนักงานขับรถ120 กุมภาพันธ์ 2562
นักโภชนากร120 กุมภาพันธ์ 2562
แม่ครัว220 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้ช่วยแม่ครัว320 กุมภาพันธ์ 2562

หลักฐานประกอบการสมัครงานและระเบียบการสมัครงาน มีดังนี้

 • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ภาพ
 • วุฒิการศึกษา
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (เฉพาะวิชาชีพ)
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน และหนังสือรับรองเงินเดือน (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาสูติบัตร (ถ้ามี)
 • สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (หนักงานชาย)
 • สำเนาใบขับขี่ประเภท 2 (กรณีหน่วยที่ใช้ยานพาหนะ)
 • ผู้สมัครต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย

 • หน่วยบุคคลและธุรการ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี
  ชั้น 3 ที่ตั้ง 119 ถนนราษฎร์ยินดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
  รอบเช้า : 8.30 - 11.00 น.
  รอบบ่าย : 13.30 - 16.00 น.
  โทรศัพท์ : 074 - 200200 ต่อ 217
  โทรสาร : 074 - 200292
  E-mail : hr@rajyindee.com, sakawduan.wu@gmail.com

  หมายเหตุ : บริษัทเป็นบริษัทมหาชนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 แต่บริษัทมิได้นำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

  ติดต่อคุณนพเก้า ผู้จัดการฝ่ายบุคคล email : J_noppakaw@hotmail.com โทร 081-959-0655