โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

กิจกรรมอบรม การช่วยฟื้นคืนชีพ ( CPR ) และการใช้เครื่อง AED @ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 

ฝ่ายการตลาด | 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12:25

✨🔰 Rajyindee Child Protection 🔰 ✨

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จัดกิจกรรมอบรม “ การช่วยฟื้นคืนชีพ ( CPR ) และการใช้เครื่อง AED  “

⛑️ วิทยากรโดย… 
ทีมพยาบาลวิชาชีพ ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี

📌 แก่ นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5

📌 ณ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 

💪🏻 เพราะราษฎร์ยินดี อยากให้ทุกคนสุขภาพดี 💪🏻

#CPR #การช่วยฟื้นคืนชีพ #ศรีสว่างวงศ์ #โรงเรียน