โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

การช่วยฟื้นคืนชีพ ( CPR ) และการใช้เครื่อง AED  พร้อมด้วยสาธิตวิธีการช่วยเมื่อสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจ @ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ 

ฝ่ายการตลาด | 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12:36

✨🔰 𝑹𝒂𝒋𝒚𝒊𝒏𝒅𝒆𝒆 𝑪𝒉𝒊𝒍𝒅 𝑷𝒓𝒐𝒕𝒆𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏 🔰 ✨

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จัดกิจกรรมอบรม 
“ การช่วยฟื้นคืนชีพ ( CPR ) และการใช้เครื่อง AED  พร้อมด้วยสาธิตวิธีการช่วยเมื่อสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจ“ 

⛑️ วิทยากรโดย… 
ทีมพยาบาลวิชาชีพ ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี

📌 แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  และ  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5

📌 ณ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ 

💪🏻 เพราะราษฎร์ยินดี อยากให้ทุกคนสุขภาพดี 💪🏻