โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

🌹Happy Valentine's Day  14 February  🌹

ฝ่ายการตลาด | 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12:40

✨ราษฎร์ยินดี สุขภาพดี พลังบวก✨

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

เนื่องในวันวาเลนไทน์ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จัดกิจกรรมมอบดอกกุหลาบ 🥀🌹
โดย…
นายแพทย์ เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี 

พร้อม…
เภสัชกรหญิงรัชชนี  เสตสุบรรณ ผู้อำนวยการสายบริหาร โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี

นายปเวธ คุปตะสิน ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี

ร่วมมอบดอกกุหลาบให้แก่ผู้ที่มารับบริการในวันนี้ 

     ด้วยเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนที่อบอวลไปด้วยความสุข เป็นโอกาสในการแสดงถึงความรัก ความห่วงใยถึงคนที่เราปรารถนาดี โรงพยาบาลราษฎร์ยินดีจึงใช้ช่วงเวลาพิเศษนี้ เพื่อมอบความปรารถนาดีให้แก่ผู้รับบริการ กิจกรรมนี้มีบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น และความประทับใจ🥰

    🌹Happy Valentine's Day  14 February  🌹
#กิจกรรมมอบดอกไม้ #วันวาเลนไทน์

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹