โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

🎉 โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ครบรอบ 37 ปี  🥳 🎂 𝙃𝙖𝙥𝙥𝙮 𝘽𝙞𝙧𝙩𝙝𝙙𝙖𝙮 𝙍𝙔𝙃  𝟯𝟳𝙩𝙝  𝘼𝙣𝙣𝙞𝙫𝙚𝙧𝙨𝙖𝙧𝙮✨

ฝ่ายการตลาด | 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12:47

🎉 โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ครบรอบ 37 ปี  🥳 🎂 𝙃𝙖𝙥𝙥𝙮 𝘽𝙞𝙧𝙩𝙝𝙙𝙖𝙮 𝙍𝙔𝙃  𝟯𝟳𝙩𝙝  𝘼𝙣𝙣𝙞𝙫𝙚𝙧𝙨𝙖𝙧𝙮✨

โดย...
นายปิยพล ศรียะพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ 

นำทีมคณะผู้บริหาร แพทย์ และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมพิธีทางศาสนา เนื่องในโอกาสครบรอบ 37 ปี 

โดยมี...

  • ▫️พิธีทางศาสนาอิสลาม เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น.

คณะผู้นำศาสนาอิสลาม มาร่วมทำพิธีละหมาดขอพรให้กับโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี

  • ▫️พิธีทางศาสนาพุทธ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 07.00 น.

ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ 9 รูป พร้อมทั้งพิธีทางศาสนา 

  • เวลา 13.00 น. กิจกรรมฉลองครบรอบ 37 ปี  🎂🥳 และมอบเค้กแก่ผู้เข้ารับบริการ

ในวันนี้  บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความผูกพัน ระหว่างคณะผู้บริหาร แพทย์ พนักงาน และผู้เข้ารับบริการ  

🎶 พร้อมคณะขับร้องประสานเสียงเพลง Happy Birthday 
จาก สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมอวยพรแก่โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี

โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่น ❤️ ตลอดระยะเวลา 36 ปีที่ผ่านมา 
เราสัญญาว่าจะรักษามาตรฐานและมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อผู้รับบริการทุกท่าน  
#ครบรอบ37ปี 🥳
#anniversary
#ฉลองครบรอบ
#อบอุ่นเหมือนบ้าน