โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

แผนกรักษ์หัวใจ

บริการให้คำปรึกษาตรวจวินิจฉัย และให้การรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ โดยแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ ทีมงานพยาบาล และเครื่องมือที่ทันสมัย สามารถให้การวินิจฉัยอาการเจ็บแน่นหน้าอก ที่มีสาเหตุจากกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน โรคหัวใจสั่น และหัวใจล้มเหลว

การบริการวินิจฉัยและการตรวจรักษาด้วยเครื่องมือ ดังนี้

  • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography)
  • การทดสอบสมรรถภาพของหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test)
  • การตรวจหัวใจเพื่อบันทึกการทำงานของหัวใจ 24 - 48 ชั่วโมง (Holter Monitoring)
  • การตรวจบันทึกหน้าที่ของหัวใจ (Electrocardiogram)
  • ให้บริการตรวจรักษาโรคหัวใจ โดยแพทย์เฉพาะทางอายุรกรรมโรคหัวใจ

 

นัดตรวจ หรือ เพื่อปรึกษาแพทย์

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  074-200200 ต่อ 275

แผนกรักษ์หัวใจ