โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

ผศ.นพ.ชิน ทวีสมบูรณ์ญาติ

(ว.43841)

ศัลยแพทย์ระบบประสาทและสมองด้านประสาทศัลยศาสตร์ฐานกะโหลกศีรษะ

วุฒิการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • วุฒิบัตรผู้ชำนาญการสาขาประสาทศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ประกาศนียบัตร อนุสาขาประสาทศัลยศาสตร์ฐานกะโหลกศีรษะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เวลาออกตรวจ

  • เสาร์ เวลา 15:00-17:00 น.