งาน | โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี

โรงพยาบาลราษฏร์ยินดี : ร่วมงานกับเรา

  • "คับที่อยู่ได้ คับใจอยู่ยาก"

    ผมเข้าใจคำนี้ดี เพราะผมเคยเป็นลูกน้องคนอื่นมาก่อน โดนเจ้านายเอาเปรียบหลายๆเรื่อง ตั้งใจว่าถ้าได้อยู่จุดสูงสุดขององค์กร จะไม่เป็นเจ้านาย แต่จะเป็นพี่ชายที่มีแต่ ความอบอุ่น เป็นมิตร และจริงใจ

    ด้วยความจริงใจ

    พี่หนุ่ม