• คลินิกเด็ก
  คลินิกเด็ก
 • คลินิกทันตกรรม
  คลินิกทันตกรรม
 • คลินิกเบาหวาน และไทรอยด์
  คลินิกเบาหวาน และไทรอยด์
 • ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร
  ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร
 • You are our important family.
  You are our important family.

  ทีมพยาบาลและเจ้าหน้าที่วิชาชีพอื่นๆอีกกว่า 400 คนพร้อมดูแล เอาใจใส่ท่านด้วยความ อบอุ่น เป็นมิตร และจริงใจ เพราะท่านคือญาติคนสำคัญของพวกเรา 
  Team of nurses and other professional staff that 400 people with you care with a warm, friendly and sincere because your family is one of us.

 • Mind Plus
  Mind Plus

  พวกเราอยู่กันแบบครอบครัว ทุกคนเป็นพี่เป็นน้องกัน ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำต้องมาจากใจ ไม่เอาเปรียบผู้ป่วย ไม่เอาเปรียบเจ้าหน้าที่ ไม่เอาเปรียบผู้ถือหุ้นและไม่เอาเปรียบสังคม พวกเรารวมใจเป็นหนึ่งเพื่อ "ครอบครัวราษฎร์ยินดี" ของเรา   We are a family together. Everyone is a brother to another brother. Everything that comes from the heart to do. Not exploit patients. Do not exploit workers. Not exploit shareholders and no social advantage. Us to come together as one. "Rajyindee Family"

 • คลินิกผ่าตัดผ่านกล้อง
 • คลินิกกระดูกและข้อ
  คลินิกกระดูกและข้อ
 • cancer unit
  cancer unit
 • การฝังเข็ม และบำบัดด้วยถ้วยแก้วสูญญากาศ
  การฝังเข็ม และบำบัดด้วยถ้วยแก้วสูญญากาศ
 • โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี
  โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี

บริการของโรงพยาบาล

วีดีโอแนะนำโรงพยาบาล


RYH Varity

RYH Gallery

Ward ลูกรัก
Image Detail
Ward ราชาวดี
Image Detail
คลินิกผ่าตัดผ่า...
Image Detail

price ask

work with as

ryh csr