โรงพยาบาลราษฏร์ยินดี : ร่วมงานกับเรา

 • "คับที่อยู่ได้ คับใจอยู่ยาก"

  ผมเข้าใจคำนี้ดี เพราะผมเคยเป็นลูกน้องคนอื่นมาก่อน โดนเจ้านายเอาเปรียบหลายๆเรื่อง ตั้งใจว่าถ้าได้อยู่จุดสูงสุดขององค์กร จะไม่เป็นเจ้านาย แต่จะเป็นพี่ชายที่มีแต่ ความอบอุ่น เป็นมิตร และจริงใจ

  ด้วยความจริงใจ

  พี่หนุ่ม

รายชื่องาน
งาน อัตรา วันที่ประกาศรับ
พยาบาลวิชาชีพ (Full-Time)416 มีนาคม 2561
พยาบาลวิชาชีพ (Part-Time)316 มีนาคม 2561
พนักงานผู้ช่วยพยาบาล216 มีนาคม 2561
เภสัชกร116 มีนาคม 2561
โปรแกรมเมอร์116 มีนาคม 2561
นักโภชนากร116 มีนาคม 2561
Executive Secretary (เลขานุการ)116 มีนาคม 2561
พนักงานห้องผ้า116 มีนาคม 2561
พนักงานความสะอาด216 มีนาคม 2561
แม่ครัว116 มีนาคม 2561
นักรังสีเทคนิค116 มีนาคม 2561
เจ้าหน้าที่การเงิน-นอก116 มีนาคม 2561
เจ้าหน้าที่การเงิน-ใน116 มีนาคม 2561
นักศึกษาฝึกงาน216 มีนาคม 2561

หลักฐานประกอบการสมัครงานและระเบียบการสมัครงาน มีดังนี้

 • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ภาพ
 • วุฒิการศึกษา
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (เฉพาะวิชาชีพ)
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน และหนังสือรับรองเงินเดือน (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาสูติบัตร (ถ้ามี)
 • สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (หนักงานชาย)
 • สำเนาใบขับขี่ประเภท 2 (กรณีหน่วยที่ใช้ยานพาหนะ)
 • ผู้สมัครต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย

 • หน่วยบุคคลและธุรการ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี
  ชั้น 3 ที่ตั้ง 119 ถนนราษฎร์ยินดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
  รอบเช้า : 8.30 - 11.00 น.
  รอบบ่าย : 13.30 - 16.00 น.
  โทรศัพท์ : 074 - 200200 ต่อ 217
  โทรสาร : 074 - 200292
  E-mail : ryhhr@hotmail.com, sakawduan.wu@gmail.com

  หมายเหตุ : บริษัทเป็นบริษัทมหาชนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 แต่บริษัทมิได้นำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

  ติดต่อคุณนพเก้า ผู้จัดการฝ่ายบุคคล email : J_noppakaw@hotmail.com โทร 081-959-0655