งาน | โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี

โรงพยาบาลราษฏร์ยินดี : ร่วมงานกับเรา

 • "คับที่อยู่ได้ คับใจอยู่ยาก"

  ผมเข้าใจคำนี้ดี เพราะผมเคยเป็นลูกน้องคนอื่นมาก่อน โดนเจ้านายเอาเปรียบหลายๆเรื่อง ตั้งใจว่าถ้าได้อยู่จุดสูงสุดขององค์กร จะไม่เป็นเจ้านาย แต่จะเป็นพี่ชายที่มีแต่ ความอบอุ่น เป็นมิตร และจริงใจ

  ด้วยความจริงใจ

  พี่หนุ่ม

รายชื่องาน
งาน อัตรา วันที่ประกาศรับ
พยาบาลวิชาชีพ (Full-Time)1012 พฤศจิกายน 2561
พยาบาลวิชาชีพ (Part-Time)1012 พฤศจิกายน 2561
เจ้าหน้าที่การเงิน-ใน212 พฤศจิกายน 2561
พนักงานผู้ช่วยพยาบาล1012 พฤศจิกายน 2561
แม่ครัว312 พฤศจิกายน 2561
นักรังสีเทคนิค512 พฤศจิกายน 2561
พนักงานขับรถ212 พฤศจิกายน 2561
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ212 พฤศจิกายน 2561
พนักงานห้องผ้า212 พฤศจิกายน 2561
พนักงานจัดเลี้ยง112 พฤศจิกายน 2561
นักศึกษาฝึกงาน512 พฤศจิกายน 2561

หลักฐานประกอบการสมัครงานและระเบียบการสมัครงาน มีดังนี้

 • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ภาพ
 • วุฒิการศึกษา
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (เฉพาะวิชาชีพ)
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน และหนังสือรับรองเงินเดือน (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาสูติบัตร (ถ้ามี)
 • สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (หนักงานชาย)
 • สำเนาใบขับขี่ประเภท 2 (กรณีหน่วยที่ใช้ยานพาหนะ)
 • ผู้สมัครต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย

 • หน่วยบุคคลและธุรการ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี
  ชั้น 3 ที่ตั้ง 119 ถนนราษฎร์ยินดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
  รอบเช้า : 8.30 - 11.00 น.
  รอบบ่าย : 13.30 - 16.00 น.
  โทรศัพท์ : 074 - 200200 ต่อ 217
  โทรสาร : 074 - 200292
  E-mail : ryhhr@hotmail.com, sakawduan.wu@gmail.com

  หมายเหตุ : บริษัทเป็นบริษัทมหาชนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 แต่บริษัทมิได้นำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

  ติดต่อคุณนพเก้า ผู้จัดการฝ่ายบุคคล email : J_noppakaw@hotmail.com โทร 081-959-0655